Diszkalkulia

A tanulási zavar egyik formája a diszkalkulia, vagyis a számolási zavar.
A diszkalkulia nem függ az intelligenciától, nem betegség, hanem az információfeldolgozás egy módja.

diszkalkulia

A diszkalkulia tünetei:

  • rosszul tájékozódnak térben és időben
  • összekeverik, helytelenül alkalmazzák a matematikai jeleket
  • nehezen értik meg a különböző matematika műveleteket
  • nem értik szabályokat
  • számfogalmuk, emlékezetük gyenge
  • nem jönnek rá a számsorozatok logikájára, ezért azt folytatni sem tudják

 

 

A kezelés nélkül maradó diszkalkuliások önértékelése általában rossz, énképük negatív, ennek következményei pedig egész életükre kihatással lehetnek.

 

Milyen esetekben segíthet a Tomatis-terápia gyermekeknek?

Mozart Brain Lab (Belgium)