A terápia menete

A Tomatis terápia az előzmények és a hallásészlelési teszt felvételével kezdődik, melynek segítségével képet kapunk többek között a kognitív, motorikus, beszéd és kommunikációs képességekről, viselkedésről, koncentrációról, motivációról, valamint a fantáziáról.

Az audiogram segítségével választ kaphatunk az alábbi kérdésekre is:

Melyik füle a domináns?

Tomatis professzor szerint, annak érdekében, hogy hallási, megértési képességeink igazán hatékonyan működjenek, elengedhetetlen, hogy legyen egy irányító, vezető fülünk, és az esetek többségében erre a szerepre a jobb fül a legalkalmasabb.  A bal fülbe érkező hangok először a jobb agyféltekébe jutnak, majd onnan az agy középső területein át, a bal agyféltekébe érkeznek. Bár a folyamat a másodperc törtrésze alatt zajlik, mégis ez a parányi késés elég ahhoz, hogy beszédértéssel összefüggő zavarokat váltson ki. Prof.Tomatis azon a véleményen volt, hogy a bal fül okozta késedelmes hallás többek között olyan problémákat okozhat, mint a diszlexia vagy a dadogás.

  • A saját külön kis világában él a gyermek, ahonnan állandóan elő kell csalogatni?
  • Nem hall jól, pedig a szakorvos mindent rendben talált?
  • Esetleg auditív feldolgozási zavarról lehet szó?

Azok a gyerekek, akiknél nem lehetséges az audiogram felvétele, a klinikai tünettan szerint, a vezértünetek alapján kapnak kezelést.

A terápia első, úgynevezett passzív szakaszában, kizárólag hallgatás történik a „Brain Activator” és egy speciális fejhallgató segítségével.  A speciális fejhallgató csontvibrátorral is rendelkezik, amely a hangot a koponyacsonton keresztül egyenesen a belső fülbe vezeti. A „Brain Activator” két, egymástól függetlenül szabályozható erősítőt, csatornát tartalmaz. Az egyik csatorna mindig a mély, a másik a magas frekvenciatartományokat emeli ki. A csatornaváltás szabálytalanul, az agy számára előre nem látható módon történik. A „meglepetésszerű hatás” eredményeként a hallócsontocskák mikrofinomságú izmai folyamatos edzésnek vannak kitéve.

A Tomatis terápiát

  • az édesanya hangjával
  • Mozart zenével
  • Gregorián énekekkel végezzük

Mindig a terápia céljától függ, hogy a passzív szakaszban sor kerül-e a magzati életbe történő visszavezetésre.  Amennyiben igen, a gyermek az édesanya hangját pontosan úgy hallja, ahogyan azt az intrauterin életben hallotta. A passzív szakasz ebben az esetben az úgynevezett „akusztikai megszületéssel” zárul.  Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egyszer átéli az átmenetet az anyaméh folyadékkal teli környezetében zajló intrauterin hallástól, a levegőhöz történő, születést követő alkalmazkodásig.

A terápia második részegysége az ún. aktív szakasz, ami fél óra mikrofonos tevékenységből + másfél óra hallgatásból áll. Ezalatt a kezelésben részesülő (életkortól függően) szótagokat, szavakat, mondatokat ismétel, felolvas vagy énekel. A félórás mikrofonos aktivitás közben, a résztvevő egy fejhallgatóban visszahallja a saját hangját, így lehetősége nyílik annak kontrollálásra, korrigálásra.  Az első, passzív szakaszban gyakorolt célzott, figyelő hallgatás így integrálható és aktivitásba fordítható. A gyakorlati egységek lehetővé teszik a jobb kommunikációt és a sokszínű önkifejezést.

A Tomatis terápia időtartama

A Tomatis terápia egymásra épülő blokkokból áll:

  • A első blokk 15 egymást követő napból áll, melyek mindegyikén 4 egységet kapnak a terápián résztvevők (1 egység = 30 perc azaz 2 óra hallgatás).  A gyerekek a szüleikkel (az esetek többségében az édesanyjukkal) jönnek terápiára, akik maguk is részesülnek a programból.  Az ún. kísérőterápia lehetővé teszi számukra az ellazulást, kikapcsolódást, feltöltődést, megteremti a harmóniát.
  • Ezt követően 8 napos blokkokra kerül sor, mindegyik blokk között 3-4 hét szünettel.
  • A terápia időtartama esetenként változik, minimum 4-5 blokkal kell számolni. Súlyosabb esetekben (autizmus, down-szindróma, fejlődési rendellenesség) ennél is több blokkra lehet szükség.

A terápiás szünetekre azért van szükség, hogy az idegrendszer egy kicsit pihenhessen, hogy elkerüljük az idegpályák túlstimulálását, túlzott igénybevételét, viszont a megkezdett változás, fejlődés ez idő alatt is folytatódik.

Tomatis terápia gyermekeknek

Tomatis terápia felnőtteknek

Fontos tudni, hogy a terápiát nem szabad idő előtt megszakítani, mert azzal elveszítjük az addig elért eredményeket!

Mozart Brain Lab (Belgium)