A terápia menete

A terápia az anamnézis és a pszichológiai hallásteszt felvételével kezdődik, melynek segítségével képet kapunk többek között a kognitív, motorikus, beszéd és kommunikációs képességekről, viselkedésről, koncentrációról, motivációról, valamint a fantáziáról.

Az audiogram segítségével válasz kaphatunk az alábbi kérdésekre is:

Melyik füle a domináns?

Tomatis professzor szerint, annak érdekében, hogy hallási, megértési képességeink igazán hatékonyan működjenek, elengedhetetlen, hogy legyen egy irányító, vezető fülünk, és az esetek többségében erre a szerepre a jobb fül a legalkalmasabb.  A bal fülbe érkező hangok először a jobb agyféltekébe jutnak, majd kereszteződnek a bal agyféltekébe. Bár a folyamat a másodperc törtrésze alatt zajlik, mégis ez a parányi késés elég ahhoz, hogy beszédértéssel összefüggő zavarokat váltson ki. Tomatis professzor azon a véleményen volt, hogy a bal fül okozta késedelmes hallás többek között olyan problémákat okozhat, mint a diszlexia vagy a dadogás.

  • A saját külön kis világában él a gyermek, ahonnan állandóan elő kell csalogatni?
  • Nem hall jól, pedig a szakorvos mindent rendben talált?
  • Esetleg auditív feldolgozási zavarról lehet szó?

Azok a gyerekek, akiknél nem lehetséges az audiogram felvétele, a klinikai tünettan szerint, a vezértünetek alapján kapnak kezelést.

A terápia első, úgynevezett passzív szakaszában kizárólag hallgatás történik a „Brain Activator” és egy speciális fejhallgató segítségével.  A speciális fejhallgató csontvibrátorral rendelkezik, amely a hangot a koponyacsonton keresztül egyenesen a belső fülbe vezeti. A „Brain Activátor” két, egymástól függetlenül szabályozható erősítőt, csatornát tartalmaz. Az egyik csatorna mindig a mély, a másik a magas frekvenciatartományokat emeli ki. A csatornaváltás szabálytalanul, az agy számára előre nem látható módon történik. A „meglepetésszerű hatás” eredményeként a hallócsontocskák mikrofinomságú izmai folyamatos edzésnek vannak kitéve.

A terápiát
  • az édesanya hangjával
  • Mozart zenével
  • Gregorián énekekkel végezzük

Mindig a terápia céljától függ, hogy a passzív szakaszban sor kerül –e a magzati életbe történő visszavezetésre.  Amennyiben igen, a gyermek az édesanya hangját pontosan úgy hallja, ahogyan azt az intrauterin életben hallotta. A passzív szakasz ebben az esetben az úgynevezett „akusztikai megszületéssel” zárul.  Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egyszer átéli az átmenetet az anyaméh folyadékkal teli környezetében zajló intrauterin hallástól, a levegőhöz történő, születést követő alkalmazkodáshoz.

Az aktív szakaszban, amely fél óra mikrofonos munkából, másfél óra hallgatásból áll, a terápián résztvevő (életkortól függően) szótagokat, szavakat, mondatokat ismétel, felolvas, vagy énekel. A fél órás aktív munka egy mikrofon segítségével történik, miközben a résztvevő egy fejhallgatóban visszahallja a saját hangját, így lehetősége nyílik annak kontrolálásra, korrigálásra.  Az első szakaszban gyakorolt célzott, figyelő hallgatás így integrálható és aktivitásba fordítható. A gyakorlati egységek lehetővé teszik a jobb kommunikációt és a sokszínű önkifejezést.

A terápia időtartama

A terápia egymásra épülő blokkokból áll:

  • Az 1. blokk 15 egymást követő napból áll. A terápián résztvevők napi 4 egységet (egy egység 30 perc) kapnak.  A gyerekek a szüleikkel (az esetek többségében az édesanyjukkal) jönnek terápiára, akik maguk is részesülnek a programból.  Az ún. kísérőterápia lehetővé teszi számukra az ellazulást, kikapcsolódást, feltöltődést, megteremti a harmóniát.
  • A következő, 8 napos blokkra 3-4 hét szünet után kerül sor napi 4 egységgel.
  • Újabb 4-5 hét szünet után ismét 8 alkalom következik naponta 4 egységgel.

A terápiás szünetekre azért van szükség, hogy az idegrendszer egy kicsit pihenhessen, hogy elkerüljük az idegrendszer túlstimulálását, túlzott igénybevételét, de az elindult változás, fejlődés ez idő alatt is folytatódik.

A terápia teljesen egyénre szabott, így a fenti 3 részből álló alapprogramtól eltérhet. Például tanulási zavar esetében, szükség lehet még egy 8 napos blokkra, de ez teljesen egyénfüggő.

Fontos tudni, hogy a terápiát nem szabad megszakítani, mert azzal elveszítjük az addig ráfordított időt és energiát!